Aeroclub Beverwijk,  Beverwijk

  aeroclubbeverwijk@live.nl

 

SPECIAAL DANKWOORD

Zonder de steun en hulp van Thea en Edy was onze club niet wat we nu zijn. Reeds meer dan 10 jaar is in wederzijds vertrouwen nauw en prettig samengewerkt.

AeroClub Beverwijk is THEA & EDY zeer erkentelijk en dankbaar voor hun bijdrage en vriendschap. Wij willen hen op deze manier hartelijk bedanken en hopen onze samenwerking nog jaren voort te zetten!

Thea en Edy, namens ons allen, dank je wel!!!

Groet,

LogoACB trp twinkle

Thanks