Aeroclub Beverwijk,  Beverwijk

  aeroclubbeverwijk@live.nl

Overzichtskaart

Hieronder vindt u verschillende overzichtskaarten van ons vliegveld (oranje omlijnd) en directe omgeving. Bestudeer deze kaartjes als u wil gaan vliegen op ACB.

Het gasvulstation (rood vierkant met kruis) en de Schiphol CTR1 (rode strepen onderin) zijn verboden gebied. Het niet naleven van de regels kan ernstige gevolgen hebben. Meer relevante informatie op onze pagina Vliegpraktijk.

Vliegpraktijk 

Ons vliegveld ligt in de CTR2 dus ook hier geldt onverminderd een maximale vlieghoogte van 1200ft. Het is goed te weten dat dit gebied een aanvliegroute voor Schiphol is en de verkeersvliegers soms erg laag aankomen... Het handhaven aan de regels is dus essentieel. 

Om geluidsoverlast te voorkomen mag er niet worden "gecirceld" boven de boerderijen (oranje omcirkeld) en andere bebouwing. Er is voldoende open ruimte om even te parkeren in de lucht, zonder kans op overlast; maak daar gebruik van.

Ook buiten de directe omgeving van het vliegveld worden onze vliegers geacht overlast te voorkomen en de lokale regels na te leven (boven bebouwing, Natura 2000).

Ten overvloede: de piloot is er zelf verantwoordelijk voor acht te nemen op de relevante NOTAMs.  

 Circuit MLA v0.2

Overzichtskaart Omgeving f ACB

Overzichtskaart Omgeving h ACB

 

 

 

home